คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2014

เครื่องวัดความแข็ง

Hardness Tester

เครื่องวัดความแข็ง  เป็นเครื่องมือรูปแบบหนึ่งที่ออกแบบมาสำหรับไว้ใช้วัดความแข็ง ของวัสดุ ส่วนมากนิยมนำมาใช้วัดความแข็งของ วัสดุยางที่มีความยืดหยุ่นสูง พลาสติก หรือวัสดุโพลิเมอร์อื่นๆ โดยพิจารณาจากความทนทานของการเปลื่ยนโครงสร้างของวัสดุ   โดยใช้สมการ Young’s modulus ในการพิจารณา ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการดึงหรือการกด แต่สำหรับ เครื่องวัดความแข็ง จะใช้หัวกดลงบนตัววัสดุและพิจารณารอยกดนั้นๆตามมาตรฐาน ASTM D2240 ซึ่งมีการแบ่งระดับความแข็งของวัสดุออกเป็น 100 ส่วน โดยที่ค่า 0 แสดงถึงลักษณะของวัสดุที่มีความอ่อนมากๆ และสำหรับค่า 100 วิธีการแบ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี 1920 จากแนวคิดของ อัลเบิร์ต โชร (Albert Shore)

Shore’s device มันไม่ใช่ตัวทดสอบความแข็งตัวแรก ตัวแรกที่เค้าใช้กันมีชื่อว่า durometer คำนี้มันใช้กันมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 19th แต่ทุกวันนี้ คนนิยมใช้คำว่า Shore hardness มากกว่า แต่เครื่องมือบางตัวก็เรียกว่า hardness testers

สเกลของ เครื่องวัดความแข็ง

เครื่องวัดความแข็ง มีมาตรฐานหลายมาตรฐาน สำหรับใช้กับวัสดุที่แตกต่างกัน สองมาตรฐานที่พบมากที่สุด โดยใช้ระบบการวัดที่แตกต่างกันเล็กน้อย เป็นมาตรฐาน ASTM D2240 ชนิด A เป็นพลาสติกที่มีลักษณะนิ่ม ชนิด D ใช้ในของที่แข็ง แต่มาตรฐาน ASTM D2240-00 มีการเรียกร้องให้รวมประเภท ทั้ง 12 ประเภท ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ประเภท A, B, C, D, DO, E, M, O, OO, OOO, OOO-S และ R ขนาดแต่ละประเภทส่งผลให้ค่าระหว่าง 0 และ 100 ที่มีค่าสูงขึ้นแสดงให้เห็นถึงวัสดุที่มีความแข็ง

Hardness Tester

Hardness Tester