คลังเก็บป้ายกำกับ: Leeb Hardness tester

HM-6561/JEDTO เครื่องวัดความแข็ง LEEB HARDNESS TESTER

เครื่องวัดความแข็ง รุ่น HM-6561

เครื่องวัดความแข็ง รุ่น HM-6561

เครื่องวัดความแข็งรุ่น  HM-6561 แบรนด์ JEDTO

LEEB HARDNESS TESTER

การประยุกต์ใช้งาน

 • ตรวจสอบภายในโพรงของแม่พิมพ์
 • ตรวจสอบแบริ่งและมวลอื่นๆ ที่ผลิตชิ้นส่วนในสายการผลิต
 • การวิเคราะห์ความล้มเหลวของภาชนะความดัน , เครื่องกำเนิดไอน้ำ และอุปกรณ์อื่นๆ
 • ตรวจสอบของเครื่องจักรที่ติดตั้งชิ้นส่วนถาวรของระบบประกอบและชิ้นงานหนัก
 • การทดสอบพื้นผิวของพื้นที่กลวงขนาดเล็ก
 • ระบุวัสดุในคลังวัสดุโลหะ
 • ทดสอบอย่างรวดเร็วในช่วงที่มีขนาดใหญ่และพื้นที่หลายวัดสำหรับขนาดใหญ่ชิ้นงาน

อ่านเพิ่มเติม

HM-6580/JEDTO เครื่องวัดความแข็ง LEEB HARDNESS TESTER

เครื่องวัดความแข็ง รุ่น HM-6850

เครื่องวัดความแข็ง รุ่น HM-6850

เครื่องวัดความแข็ง รุ่น HM-6580 แบรนด์ JEDTO

LEEB HARDNESS TESTER

คุณสมบัติ

 • สามารถทดสอบสำหรับพื้นที่แคบๆ
 • ทดสอบที่มุมใดๆ แม้คว่ำลง
 • จอแสดงผลโดยตรงของระดับความแข็ง HRB, HRC, HV, HB, HS,HL.
 • หน่วยความจำขนาดใหญ่สามารถเก็บ 50 กลุ่ม รวมถึงการวัดค่าทิศทางเดียว , ผลกระทบ , วัสดุและขนาดความแข็ง เป็นต้น
 • ฟังก์ชันปรับเทียบใหม่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต
 • สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์พีซีสำหรับสถิติและการพิมพ์โดยสายเคเบิลที่เลือก
 • ปิดด้วยตนเองหรือโดยปิดอัตโนมัติ
 • บ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ

อ่านเพิ่มเติม

HM-6560/JEDTO เครื่องวัดความแข็ง LEEB HARDNESS TESTER

เครื่องวัดความแข็ง รุ่น HM-6560

เครื่องวัดความแข็ง รุ่น HM-6560

เครื่องวัดความแข็ง รุ่น HM-6560 แบรนด์ JEDTO

LEEB HARDNESS TESTER

คุณสมบัติ

 • สามารถทดสอบพื้นผิวความแข็งในพื้นที่ขนาดเล็ก หรือพื้นที่แคบๆ
 • สามารถทดสอบที่มุมใดๆ แม้คว่ำลง
 • การตรวจสอบของแบริ่งและมวลสารอื่นๆ ที่ผลิตชิ้นส่วนในสายการผลิต
 • การวิเคราะห์ความล้มเหลวของภาชนะความดัน , เครื่องกำเนิดไอน้ำ และอุปกรณ์อื่น ๆ
 • ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องจักร , ชิ้นส่วนถาวรของระบบและชิ้นส่วนประกอบงานหนัก
 • ทดสอบอย่างรวดเร็วในช่วงที่มีขนาดใหญ่และพื้นที่หลายวัดสำหรับชิ้นงานขนาดใหญ่
 • จอแสดงผลโดยตรงของความแข็งระดับ : HRB, HRC, HV, HB, HS, HL
 • หน่วยความจำสามารถเก็บ 50 กลุ่ม รวมถึงค่าวัดที่เดียว ผลกระทบมาตราส่วนทิศทางวัสดุ และความแข็งเป็นต้น
 • ผู้ใช้ฟังก์ชันปรับเทียบ ที่ได้รับอนุญาต
 • สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์พีซีสำหรับสถิติและการพิมพ์ โดยสายเคเบิลที่เลือก
 • ปิดด้วยตัวเองหรือโดยปิดอัตโนมัติ
 • ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องวัดความแข็ง รุ่น TH-360

TH-360 DIGICON เครื่องวัดความแข็ง Hardness Tester

เครื่องวัดความแข็ง รุ่น TH-360

เครื่องวัดความแข็ง รุ่น TH-360

เครื่องวัดความแข็ง รุ่น TH-360 แบรนด์ DIGICON

Hardness Tester

คุณสมบัติ

 • เครื่องวัดความแข็ง ของโลหะแบบ LEEB มีหัวส่งแรงกระทบชนิด D
 • มีย่านการวัด : 170~960 HLD
 • สเกลวัดความแข็ง : HLD, HB, HRC, HRA, HRB, HV, HS
 • จอแสดงผล : LCD 128×64 matrix
 • การบันทึกข้อมูล : 250 กลุ่ม (วัดค่าแบบหนึ่งจุดได้สูงสุด 6500 ค่า)
 • มีเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก ติดตั้งมากับตัวเครื่อง